အဖွဲ့၏လုပ်ရပ်များ

ကျွန်မဖတ်မယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှမောင်းနှင်တဲ့ကားတင္ထားတဲ့အတွက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏(အမေ)ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်အဖွဲ့၏လုပ်ရပ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်အတွက်မပိုင်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အများပြည်သူအာဏာပိုင်တွေဟာအထိန်းချုပ်ရေး၊အဘယ်အရာကိုသွားပါ။